Kuşman Cloud

KuşmanNet® Quadro kullanıcılarından gelen verileri yöneteceğiniz, analiz edip, yetki düzeyinde raporlamalara ulaşabileceğiniz web uygulamasıdır.

Kuşman Cloud ile Yöneticiler;

  • Saha tanıtım uzmanlarının doktor ve eczane listelerini görüntüleyebilir, aylık rapor analizlerine ulaşabilir, günlük plan ve ziyaretlerini takip edebilir, plan-ziyaret realizasyonlarını inceleyebilir.
  • Plan ve ziyaret girişlerini yapabilir.
  • Fikir Lideri ziyareti gibi faaliyetlerini kaydedebilir.
  • Yapılan ikili, üçlü ziyaretleri (coaching) girerek raporlandırabilir.
  • Kuşman tarafından hazırlanan raporların yanısıra yüzlerce raporu hazırlayarak görüntüleyebilir.

Bu sistem üzerinde, saha ekibinize ait alt bölge ve ekip-ihtisas güncellemeleri yapabilir.