Canlı Pano

Her çalışma grubu için ayrı ayrı hedefler belirlerleyebilirsiniz. Saha ekibinizin bu hedeflerin altında veya üzerinde olduğunu tek tabloda kolayca izleyebilirsiniz. Çoğunlukla bu rapora, trafik ışıkları denir. Belirlediğiniz kriterlere ait tüm tablo ve grafikleri, seçtiğiniz değerler için canlı olarak tek sayfada oluşturur ve incelersiniz.